دفتر مرکزی

آدرس : تهران، اتوبان آیت الله صدر، قیطریه، بلوار اندرزگو، خیابان دانیالی، پلاک 10

تلفن: 22212087 – 22213049 – 22241550 – 22243452 (9821+)

فکس : 22201946 (9821+)

کد پستی : 1935934111

ارسال نظر یا درخواست به دفتر مرکزی

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

کارخانه

آدرس : تبریز، کیلومتر 15 جاده آذرشهر، انتهای جاده حراستی پتروشیمی تبریز

تلفن : 4201000 (98413+)

فکس :

کد پستی :

ارسال نظر یا درخواست به واحد تولید

CAPTCHA
لطفا صبر کنید